Transport i motoryzacja

Międzynarodowy transport medyczny

W ramach swojej działalności TRANS-MICH oferuje zabezpieczanie imprez masowych, organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dedykowane różnym grupom osób, a także szeroko rozumiany międzynarodowy transport medyczny osób chorób, personelu medycznego oraz urządzeń i sprzętu medycznego.